Kategorier
Aktivitet

Nominera till föreningens stipendium!

GISiDé har ett stipendium som går att söka eller nomineras till. Det finns ett antal olika kriterier som ska vara uppfyllda.

  • GISiDé utlyser årligen ett stipendium till person som skapat nytta inom geodataområdet och främjat användningen av GIS och geodata.
  • Stipendiaten eller arbetet som premieras skall ha koppling till Sörmland.
  • Stipendiet kan sökas, föreslås eller utdelas efter initiativ av GISidé:s styrelse.
  • Stipendiet söks eller föreslås genom kontakt med styrelsemedlem. Ansökan kan göras under hela året fram till årsskiftet.
  • Stipendiets storlek är 3000 kronor.
  • Styrelsen beslutar om vem som skall motta stipendiet. Beslut tas efter årsskiftet och senast före årsmötet. Skulle ingen ha sökt eller föreslagits för stipendiet och styrelsen inte heller ser att det finns lämplig mottagare av stipendiet kan styrelsen avstå från att dela ut stipendiet.
  • Stipendiet utdelas på GISiDé:s årsmöten då stipendiaten även får tillfälle att presentera det arbetet som ligger till grund för stipendiet.

Känner du till någon som skapat nytta inom geodataområdet och främjat användningen av GIS och geodata? Har den personen en koppling till Sörmland eller bedrevs arbetet här?

Tveka inte med att skicka in en nominering till info@giside.se!

Kategorier
Aktivitet Okategoriserade

Diskussionsforum: geodata, 5/3–20

Geodata Eskilstuna i samarbete med GISiDé bjuder in till ett öppet diskussionsforum, men med ett par spikade topics och presentationer.

Det är såklart fritt att ställa frågor fortlöpande under dagen. Vet ni med er redan nu att ni har specifikt intresse av vissa punkter – eller om ni har egna frågor redan nu, bifoga dessa i er anmälan så fyller vi på agendan i mån av utrymme. Ta gärna med laptop, så att ni kan visa egna exempel under diskussionerna.

GISiDé står för fika, och är du medlem även för lunch. Är du ej medlem kan du såklart följa med på lunch ändå, men betala själv. Det finns även möjlighet att värma matlåda i lokalerna på GIS-enheten.

Plats
Eskilstuna kommun, Alva Myrdals gata 5, lokal Ekströmska vid huvudentré.
Datum
torsdagen den 5:e mars, kl. 09:00-15:30

För mer information, se nedanstående fil