Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Maria Jarlmo, Fortifikationsverket
Kassör: Qarin Bånkestad, Eskilstuna kommun
Ledamöter:
Daniel Regemar, Lantmäteriet
Johan Andersson, Strängnäs kommun
Johan Schärdin, Trafikverket
Jon Wiggh, Region Sörmland
Lina Widlund, Alsätters trädgårdar
Manuel Elfström, Nyköpings kommun (suppleant)
Karin Ekman, Sokigo (suppleant)

Revisorer:
Gunnar Karlsson, Strängnäs kommun
Svante Bäckström, Lantmäteriet
Karin Söderström, Metria (suppleant)

Valberedning:
Karin Ekstedt, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Per Larsson, Nyköpings kommun
Eva Söderberg, Nyköpings kommun (suppleant)

Intervjuer

 • Johan Andersson
  Vad är din roll i föreningen? Sedan årsmötet 2019 är jag ordinarie styrelseledamot i föreningen. Varför tycker du föreningen är viktig? Jag tycker att föreningen är ett perfekt forum för att dela […]
 • Daniel Regemar
  Vad är din roll i föreningen? Sedan årsmötet 2019 är jag ordinarie styrelseledamot i föreningen. Varför tycker du föreningen är viktig? Jag tycker att det är bra att det finns en plattform […]
 • Qarin Bånkestad
  Vad är din roll i föreningen? Sedan årsmötet i februari 2017 är jag kassör i föreningen. Varför tycker du föreningen är viktig? Det är bra med ett forum där vi kan träffa […]
 • Maria Jarlmo
  Vad är din roll i föreningen? Sedan årsmötet i februari är jag ordförande i GISiDé. Varför tycker du föreningen är viktig? För att utvecklas, lära av varandra och få nya idéer. Man […]