Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Jon Wiggh, Region Sörmland
Kassör: Karin Söderström, Sweco
Ledamöter:
Daniel Regemar, Lantmäteriet
Peter Larsson, Fortifikationsverket
Jonatan Faijersson, Katrineholms kommun
Jon Wiggh, Region Sörmland
Manuel Elfström, Nyköpings kommun
Gustav Risén, Trafikverket (suppleant)
Lars Olsson, Flens kommun (suppleant)

Revisorer:
Svante Bäckström, Lantmäteriet
Per-Åke Jureskog, Sweco
Linda Karlsson, Nyköpings kommun

Valberedning:
Johan Schärdin, Fortifikationsverket
Per Larsson, Nyköpings kommun
Eva Söderberg (Suppleant)

Intervjuer

 • Johan Andersson
  Vad är din roll i föreningen? Sedan årsmötet 2019 är jag ordinarie styrelseledamot i föreningen. Varför tycker du föreningen är viktig? Jag tycker att föreningen är ett perfekt forum för att dela […]
 • Daniel Regemar
  Vad är din roll i föreningen? Sedan årsmötet 2019 är jag ordinarie styrelseledamot i föreningen. Varför tycker du föreningen är viktig? Jag tycker att det är bra att det finns en plattform […]
 • Qarin Bånkestad
  Vad är din roll i föreningen? Sedan årsmötet i februari 2017 är jag kassör i föreningen. Varför tycker du föreningen är viktig? Det är bra med ett forum där vi kan träffa […]
 • Maria Jarlmo
  Vad är din roll i föreningen? Sedan årsmötet i februari är jag ordförande i GISiDé. Varför tycker du föreningen är viktig? För att utvecklas, lära av varandra och få nya idéer. Man […]