Kategorier
Protokoll Styrelsen

Justerat årsmötesprotokoll 2024

Här finns det justerade årsmötesprotokollet.

Kategorier
Aktivitet Nyheter

2024 – Tematräff: Öppna data

Välkommen till inspiration om öppna geodata och stötta varandra i nätverket för att komma igång! Dagen genomförs i samverkan med Östra Mellansveriges regioners projekt för öppna data.

Målgrupp: GISiDé-nätverket och berörda medarbetare
Syfte: Inspireras i nätverket och stötta varandra och medlemsorganisationerna att komma igång, eller komma vidare med öppna data.

När: klockan 9.00-12.30 tisdag 7 maj.
Var: Nyköpings kommuns stadshus
Anmälan: till info@giside.se

Tisdag 7:e maj i Nyköpings kommuns stadshus.

9.00 – Välkommen och introduktion

9.15 – Inspirationsföreläsning
Nyköpings och Oxelösunds pilotprojekt med öppna data

9.30 – Föreläsning
Nyttan med öppna geodata och hur geodata kommer till användning i samhället

10.00 – Informationsföreläsning
Region Sörmland –  om regionens roll i arbete med Öppna data, ÖMS och stöd man kan få av regionen.

10.30 – Runda bordssamtal (inklusive fika)
Om öppna geodata i din organisation

11.00 – Arbetsworkshop
Hur går jag vidare i min organisation? – Vi utbyter erfarenheter och hjälper varandra.

11.30 -12.30 – Gemensam lunch på föreningens bekostnad

Välkomna!

Kategorier
Aktivitet Styrelsen

Årsmöte 2024

Den 16:e februari är det äntligen dags för årsmöte i GISiDé! Årsmötet genomförs i Katrineholm och Lantmäteriet står som värd. Lokalen heter Hjälmaren och ligger på Trädgårdsgatan 1A i Katrineholm.

Vi kommer att ha en tematräff i anslutning till årsmötet, temat i år är ”På gång inom samhällsbyggnadsprocessen”. I anslutning till tematräffen kommer det finnas möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter.

Agendan ser ut såhär 👇

Drop-in och fika
⏰ 09:30 – 10:00
Årsmöte
⏰ 10:00 – 11:00
Tematräff ”På gång inom samhällsbyggnadsprocessen”
⏰ 11:00 – 12:00
Gemensam lunch
⏰ 12:00 – 13:00

Anmäl dig till info@giside.se senast fredagen den 9:e februari. Meddela om du kommer närvara på plats eller vill ansluta till det digitala mötesrummet. Sprid gärna kallelsen inom din organisation.

Handlingar finns att hämta nedan. Väl mött!

Kategorier
Aktivitet

Nominera till föreningens stipendium!

GISiDé har ett stipendium som går att söka eller nomineras till. Det finns ett antal olika kriterier som ska vara uppfyllda.

 • GISiDé utlyser årligen ett stipendium till person som skapat nytta inom geodataområdet och främjat användningen av GIS och geodata.
 • Stipendiaten eller arbetet som premieras skall ha koppling till Sörmland.
 • Stipendiet kan sökas, föreslås eller utdelas efter initiativ av GISidé:s styrelse.
 • Stipendiet söks eller föreslås genom kontakt med styrelsemedlem. Ansökan kan göras under hela året fram till årsskiftet.
 • Stipendiets storlek är 3000 kronor.
 • Styrelsen beslutar om vem som skall motta stipendiet. Beslut tas efter årsskiftet och senast före årsmötet. Skulle ingen ha sökt eller föreslagits för stipendiet och styrelsen inte heller ser att det finns lämplig mottagare av stipendiet kan styrelsen avstå från att dela ut stipendiet.
 • Stipendiet utdelas på GISiDé:s årsmöten då stipendiaten även får tillfälle att presentera det arbetet som ligger till grund för stipendiet.

Känner du till någon som skapat nytta inom geodataområdet och främjat användningen av GIS och geodata? Har den personen en koppling till Sörmland eller bedrevs arbetet här?

Tveka inte med att skicka in en nominering till info@giside.se!

Kategorier
Aktivitet

Planeringsdag 2023

Nu stundar snart jul
Och planeringsdag med GISiDé blir kul
Under denna dag ska vi prata behov och geodata
Kanske att snön till dess ligger vit på Nyköpings gata

Nu bjuder GISiDé in till den årliga planeringsdagen. I Nyköping!

.Plats: Region Sörmland, Forsgränd 6, Nyköping.
Datum: Fredag den 8:e december.
Tid: 9:30-12 och gemensam lunch kl. 12-13
Anmälan: info@giside.se senast 1:a december.

Fundera gärna på vad du och din organisation vill att GISiDé ska anordna för aktiviteter under 2024. Ta tillfället i akt och fråga internt i din organisation! Kanske till och med bjuda med en organisationskompis?

Vi vill också lyfta möjligheten att nominera en kollega eller annan person som gjort ett intryck inom GIS-/geodataområdet, under 2023, till föreningens stipendium. Se hemsidan för mer information!

Välkomna på planeringsdag!
Styrelsen i GISiDé

Kategorier
Aktivitet Nyheter

Tips: NVDB-dag med Trafikverket den 10 november!

Ta chansen och få svar på alla dina funderingar!

Har du också funderat på hur du egentligen kan använda nationella vägdatabasen, NVDB?

På NVDB-dagen den 10 november kl. 9-12 informerar vi om följande:

 • Vad är och vad innehåller NVDB?
 • Hur kan jag påverka NVDB?
 • Hur kan jag utforska NVDB?
 • Hur kommer jag åt data från NVDB?
 • Hur fungerar det att leverera till NVDB?

Det blir också tid för frågor och pauser flera gånger under förmiddagen.
Dagen är till för dig som redan använder eller är intresserad av vägdata. Kanske jobbar du med GIS eller geodata eller med t.ex.  väg-, gatu- eller trafikfrågor. Sprid gärna inbjudan vidare till andra du tror skulle vara intresserade.

Arrangemanget är digitalt och du deltar utan kostnad, men anmälan krävs. Länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan arrangemanget. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till data@trafikverket.se senast 8 november.

Länk till evenemangssidan hos NVDB:
https://www.nvdb.se/sv/aktuellt/nyhetsarkiv/2023/nvdb-dag-med-trafikverket-10-november–ta-chansen-och-fa-svar-pa-alla-dina-funderingar/

Kategorier
Protokoll Styrelsen

Protokoll från årsmötet, 16 februari

Sent omsider kommer här äntligen protokollet från årsmötet som genomfördes i Nyköping med Nyköpings kommun som värd.

Vi var hela 27 personer från medlemsorganisationerna som deltog på årsmötet. Temat för årets träff är visualisering och AR/VR. Trafikverket, Sweco och Lantmäteriet bjöd på visningar på temat. Vi genomförde även en workshop och åt gemensam lunch för att nätverka.

Erik Pahlbäck tilldelades 2022-års stipendium för sitt arbete med Eskilstuna kommuns interna Projektsamordningskarta. Kort artikel om det kommer.

Nedan kan du hämta ladda ner protokollet.

Kategorier
Aktivitet Styrelsen

Årsmöte 2023

Den 16:e februari är det äntligen dags för årsmöte i GISiDé! Årsmötet genomförs i Nyköping och Nyköpings kommun står som värd.

Vi kommer att ha en seminariesessioner i anslutning till årsmötet, temat i år är visualisering och AR/VR. Efter seminariesessionen genomförs ett nätverksmingel för att diskutera och utbyta erfarenheter kring visualisering.

Agendan ser ut såhär 👇

Drop-in och fika
⏰ 08:30 – 09:00
Årsmöte
⏰ 09:00 – 10:00
Seminariesession (visualisering) och nätverksmingel
⏰ 10:00 – 12:00
Gemensam lunch
⏰ 12:00 – 13:00

Anmäl dig till info@giside.se senast fredagen den 10:de februari. Meddela om du kommer närvara på plats eller vill ansluta till det digitala mötesrummet.

Handlingar finns att hämta nedan. Väl mött!

Kategorier
Aktivitet Nyheter

Planeringsdag 2022

Nu stundar snart jul
Och planeringsdag med GISiDé blir kul
Under denna dag ska vi prata behov och geodata
Kanske att snön till dess ligger vit på Malmköpings gata

Nu bjuder GISiDé in till den årliga planeringsdagen. I Malmköping!

Plats: Hotell Malmköping
Datum: Fredag den 9:e december
Tid: 9-12 inklusive gemensam lunch
Anmälan: info@giside.se senast 2:a december

Fundera gärna på vad du och din organisation vill att GISiDé ska anordna för aktiviteter under 2023. Ta tillfället i akt och fråga internt i din organisation! Kanske till och med bjuda med en organisationskompis?

Vi vill också lyfta möjligheten att nominera en kollega eller annan person som gjort ett intryck inom GIS-/geodataområdet, under 2022, till föreningens stipendium. Se hemsidan för mer information!

Välkomna på planeringsdag!
Styrelsen i GISiDé

Kategorier
Protokoll Styrelsen

Protokoll från årsmötet, 17 februari

Nedan finns protokoll från 2022 års årsmöte. Vi var 20 personer från medlemsorganisationerna som deltog på årsmötet. Temat var fjärranalys, automatisering och AI. Ursäkta det sena tillgängliggörandet.