Kategorier
Intervju

Johan Andersson

Vad är din roll i föreningen?

Sedan årsmötet 2019 är jag ordinarie styrelseledamot i föreningen.

Varför tycker du föreningen är viktig?

Jag tycker att föreningen är ett perfekt forum för att dela erfarenheter över kommungränser och med konsulter i vårat närområde, man lär sig mycket via dialog med likasinnade.

Berätta lite om ditt ordinarie jobb!

Jag är karttekniker på Strängnäs kommun och mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hjälpa verksamheterna igång med och underhålla GIS-arbetet och sedan jobbar jag med att ajourhålla kommunens 3D-stadsmodell med hjälp av scanner samt drönare.

Vad ser du för möjligheter med GIS i framtiden?

Framtiden ser ljus ut för GIS! Fler och fler ser fördelarna med att sätta koordinater på saker vilket gör att det blir mycket lättare att göra analyser som sedan underlättar närmast allt i vardagen!

Kategorier
Protokoll

Protokoll från styrelsemöte, 28 april

Nedan finns protokoll från styrelsemötet den 28 april. En del av dem sakerna som diskuterades var påverkan av corona/covid-19 och samverkan med vår vänförening, GIS Östergötland.

Kategorier
Protokoll

Protokoll från årsmötet, 13 februari

Nedan finns protokoll från 2020 års årsmöte. Vi var 17 personer från medlemsorganisationerna som deltog på årsmötet. Temat var digital samhällsbyggnadsprocess och Örebro kommun, Lantmäteriet och Länsstyrelsen bidrog med sina respektive perspektiv.

Kategorier
Styrelsen

Ny hemsida! 🥳

Nu är denna hemsida lanserad. Vi kommer snart ut med ett utskick!

Kom gärna med feedback till info@giside.se

Kategorier
Medlem, övrig

Sokigo AB

Kategorier
Medlem, övrig

Geoteam AB

Kategorier
Medlem, övrig

MäTec AB

Kategorier
Medlem, övrig

Geoinformation i Sverige AB

Kategorier
Medlem, övrig

Esri Sverige AB

Kategorier
Medlem, myndighet

Region Sörmland