Kategorier
Aktivitet Nyheter

2024 – Tematräff: Öppna data

Välkommen till inspiration om öppna geodata och stötta varandra i nätverket för att komma igång! Dagen genomförs i samverkan med Östra Mellansveriges regioners projekt för öppna data.

Målgrupp: GISiDé-nätverket och berörda medarbetare
Syfte: Inspireras i nätverket och stötta varandra och medlemsorganisationerna att komma igång, eller komma vidare med öppna data.

När: klockan 9.00-12.30 tisdag 7 maj.
Var: Nyköpings kommuns stadshus
Anmälan: till info@giside.se

Tisdag 7:e maj i Nyköpings kommuns stadshus.

9.00 – Välkommen och introduktion

9.15 – Inspirationsföreläsning
Nyköpings och Oxelösunds pilotprojekt med öppna data

9.30 – Föreläsning
Nyttan med öppna geodata och hur geodata kommer till användning i samhället

10.00 – Informationsföreläsning
Region Sörmland –  om regionens roll i arbete med Öppna data, ÖMS och stöd man kan få av regionen.

10.30 – Runda bordssamtal (inklusive fika)
Om öppna geodata i din organisation

11.00 – Arbetsworkshop
Hur går jag vidare i min organisation? – Vi utbyter erfarenheter och hjälper varandra.

11.30 -12.30 – Gemensam lunch på föreningens bekostnad

Välkomna!