Kategorier
Aktivitet

2022: GISiDé bjuder den 20:e september in till tematräff BIM – GIS!

Det har pratats integrering mellan BIM och GIS länge, men var står vi rent praktiskt? Hur kan det hjälpa oss och våra organisationer och vilken nytta ser vi? Hur integreras det i den digitala samhällsbyggnadsprocessen och i fastighetsförvaltningen? Många frågor som vi förhoppningsvis kan få en del svar på denna temadag.

När: Tisdag 20 september kl 9.00 – 15.00
Plats: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, men även online
För vem: Dagen riktar sig till dig som jobbar med geodata, BIM, fastighetsförvaltning och informationsförvaltning.

PROGRAM
9:00Välkomna till temadagen
9:05-9:30Inledning och inspiration – BIM & GIS, var står vi idag?
BIM Alliance (Digitalt)
9:30-10:00Fika och mingel
10:00-10:45BIM och informationshantering – framtidens sjukhus
Region Sörmland
10:45-11:30Värdet av data – BIM i kommunalt fastighetsbolag
SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
11:30-13:00Lunch
13:00-13:30Nationella riktlinjer för BIM, koncept och framgångsfaktorer
Agima Management AB
13:30-14:15Integration mellan GIS och BIM, exempel
ESRI & Autodesk (Digitalt)
14:15-15:00Fika och diskussion – Var står våra organisationer idag?
Vad tar vi med oss från dagen?
Alla deltagare

Anmäl deltagande till info@giside.se senast 15 september

Meddela om du kommer närvara i Katrineholm eller vara med online. Länk till online-mötet kommer att skickas ut senare.
För de som tillhör en medlemsorganisation och är på plats i Katrineholm bjuder föreningen på lunch. Meddela ev allergier etc.
Övriga står för lunch själva.

Väl mött 20 september!
//Styrelsen GISiDé