Kategorier
Aktivitet

2020: Webb-seminarium om digitalisering i samhällsbyggnads-processen

Välkommen på webb-seminarium om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.

Förmiddagen den 18 november anordnar föreningarna GIS Östergötland och GISiDé Sörmland ett webb-seminarium om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.

Passa på att förkovra dig i ett hett ämne och delta på vårt webb-seminarium.

Anmälan skickas till mats.berglund2@lm.se senast 9 november

Program:

9:00 – 9:15                        Inledning GIS-föreningarna, Jonas Kallin och Maria Jarlmo

9:15- 9:55                          ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” och ”Nationell plattform”, Mats Berglund och Ulrika Johansson, Lantmäteriet

10:10 – 10:45                     ”Digital samverkansplattform” och ”PBL Handläggarstöd”, Christina Gustavsson, Stefan Jernfröjd och Per Sundberg, Länsstyrelsen Västra Götalands län

10:45 – 11:15                      ”HMK – Grundkarta”, Qarin Bånkestad, representant för Lantmäteriets arbetsgrupp

11:15 – 11:30                     Diskussion och avrundning

Bild från Frakka AB.