Kategorier
Protokoll Styrelsen

Protokoll från årsmötet, 16 februari

Sent omsider kommer här äntligen protokollet från årsmötet som genomfördes i Nyköping med Nyköpings kommun som värd.

Vi var hela 27 personer från medlemsorganisationerna som deltog på årsmötet. Temat för årets träff är visualisering och AR/VR. Trafikverket, Sweco och Lantmäteriet bjöd på visningar på temat. Vi genomförde även en workshop och åt gemensam lunch för att nätverka.

Erik Pahlbäck tilldelades 2022-års stipendium för sitt arbete med Eskilstuna kommuns interna Projektsamordningskarta. Kort artikel om det kommer.

Nedan kan du hämta ladda ner protokollet.

Kategorier
Aktivitet Styrelsen

Årsmöte 2023

Den 16:e februari är det äntligen dags för årsmöte i GISiDé! Årsmötet genomförs i Nyköping och Nyköpings kommun står som värd.

Vi kommer att ha en seminariesessioner i anslutning till årsmötet, temat i år är visualisering och AR/VR. Efter seminariesessionen genomförs ett nätverksmingel för att diskutera och utbyta erfarenheter kring visualisering.

Agendan ser ut såhär 👇

Drop-in och fika
⏰ 08:30 – 09:00
Årsmöte
⏰ 09:00 – 10:00
Seminariesession (visualisering) och nätverksmingel
⏰ 10:00 – 12:00
Gemensam lunch
⏰ 12:00 – 13:00

Anmäl dig till info@giside.se senast fredagen den 10:de februari. Meddela om du kommer närvara på plats eller vill ansluta till det digitala mötesrummet.

Handlingar finns att hämta nedan. Väl mött!

Kategorier
Aktivitet Nyheter

Planeringsdag 2022

Nu stundar snart jul
Och planeringsdag med GISiDé blir kul
Under denna dag ska vi prata behov och geodata
Kanske att snön till dess ligger vit på Malmköpings gata

Nu bjuder GISiDé in till den årliga planeringsdagen. I Malmköping!

Plats: Hotell Malmköping
Datum: Fredag den 9:e december
Tid: 9-12 inklusive gemensam lunch
Anmälan: info@giside.se senast 2:a december

Fundera gärna på vad du och din organisation vill att GISiDé ska anordna för aktiviteter under 2023. Ta tillfället i akt och fråga internt i din organisation! Kanske till och med bjuda med en organisationskompis?

Vi vill också lyfta möjligheten att nominera en kollega eller annan person som gjort ett intryck inom GIS-/geodataområdet, under 2022, till föreningens stipendium. Se hemsidan för mer information!

Välkomna på planeringsdag!
Styrelsen i GISiDé

Kategorier
Aktivitet

Nominera till föreningens stipendium!

GISiDé har ett stipendium som går att söka eller nomineras till. Det finns ett antal olika kriterier som ska vara uppfyllda.

 • GISiDé utlyser årligen ett stipendium till person som skapat nytta inom geodataområdet och främjat användningen av GIS och geodata.
 • Stipendiaten eller arbetet som premieras skall ha koppling till Sörmland.
 • Stipendiet kan sökas, föreslås eller utdelas efter initiativ av GISidé:s styrelse.
 • Stipendiet söks eller föreslås genom kontakt med styrelsemedlem. Ansökan kan göras under hela året fram till årsskiftet.
 • Stipendiets storlek är 3000 kronor.
 • Styrelsen beslutar om vem som skall motta stipendiet. Beslut tas efter årsskiftet och senast före årsmötet. Skulle ingen ha sökt eller föreslagits för stipendiet och styrelsen inte heller ser att det finns lämplig mottagare av stipendiet kan styrelsen avstå från att dela ut stipendiet.
 • Stipendiet utdelas på GISiDé:s årsmöten då stipendiaten även får tillfälle att presentera det arbetet som ligger till grund för stipendiet.

Känner du till någon som skapat nytta inom geodataområdet och främjat användningen av GIS och geodata? Har den personen en koppling till Sörmland eller bedrevs arbetet här?

Tveka inte med att skicka in en nominering till info@giside.se!

Kategorier
Protokoll Styrelsen

Protokoll från årsmötet, 17 februari

Nedan finns protokoll från 2022 års årsmöte. Vi var 20 personer från medlemsorganisationerna som deltog på årsmötet. Temat var fjärranalys, automatisering och AI. Ursäkta det sena tillgängliggörandet.

Kategorier
Aktivitet

GISiDé bjuder den 20:e september in till tematräff BIM – GIS!

Det har pratats integrering mellan BIM och GIS länge, men var står vi rent praktiskt? Hur kan det hjälpa oss och våra organisationer och vilken nytta ser vi? Hur integreras det i den digitala samhällsbyggnadsprocessen och i fastighetsförvaltningen? Många frågor som vi förhoppningsvis kan få en del svar på denna temadag.

När: Tisdag 20 september kl 9.00 – 15.00
Plats: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, men även online
För vem: Dagen riktar sig till dig som jobbar med geodata, BIM, fastighetsförvaltning och informationsförvaltning.

PROGRAM
9:00Välkomna till temadagen
9:05-9:30Inledning och inspiration – BIM & GIS, var står vi idag?
BIM Alliance (Digitalt)
9:30-10:00Fika och mingel
10:00-10:45BIM och informationshantering – framtidens sjukhus
Region Sörmland
10:45-11:30Värdet av data – BIM i kommunalt fastighetsbolag
SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
11:30-13:00Lunch
13:00-13:30Nationella riktlinjer för BIM, koncept och framgångsfaktorer
Agima Management AB
13:30-14:15Integration mellan GIS och BIM, exempel
ESRI & Autodesk (Digitalt)
14:15-15:00Fika och diskussion – Var står våra organisationer idag?
Vad tar vi med oss från dagen?
Alla deltagare

Anmäl deltagande till info@giside.se senast 15 september

Meddela om du kommer närvara i Katrineholm eller vara med online. Länk till online-mötet kommer att skickas ut senare.
För de som tillhör en medlemsorganisation och är på plats i Katrineholm bjuder föreningen på lunch. Meddela ev allergier etc.
Övriga står för lunch själva.

Väl mött 20 september!
//Styrelsen GISiDé

Kategorier
Aktivitet

Nätverksträff med tema BIM & GIS – 20 september – Boka in datumet!

Det har pratats BIM & GIS ett bra tag nu men var står vi rent praktiskt idag? – Hur kan det vara mig och min organisation till nytta? Hur integreras det i den digitala samhällsbyggnadsprocessen eller i kommunal fastighetsförvaltning?

GISiDé bjuder in till nätverksträff där du kan få svar på frågorna och träffa kollegorna i hela Sörmland!

Plats: Katrineholm (information om lokal kommer)
När: Tisdag 20 september kl 9.00 – 14.30
För vem: Dagen riktar sig till dig som jobbar i en organisation som är medlem i GISiDé och dina kollegor som arbetar med geodata, BIM, fastighetsförvaltning och informationsförvaltning.
Så bjud med dina medarbetare!
Anmälan: info@giside.se

Preliminärt program:

 • BIM Alliance – Inledning och inspiration – BIM & GIS var står vi idag?
 • SISAB(Skolfastigheter i Stockholm AB) – Värdet av data – BIM i ett kommunalt fastighetsbolag.
 • Nationella riktlinjer & implementeringspartner – Agima Management AB är en av implementeringspartners för de Nationella riktlinjerna och den nationella plattformen. De berättar om konceptet och vad som krävs av våra organisationer att komma igång och lyckas.
 • ESRI & Autodesk – ESRI berättar om samarbetet mellan systemleverantörerna ESRI och Autodesk och visar exempel på integration mellan GIS och BIM.
 • Region Sörmland – BIM och informationshantering i nybyggnation av framtidens sjukhus i Sörmland.

Välkommen med din anmälan!

Kategorier
Aktivitet

Fotografering av gaturummet – GISidé webinarium 8 juni

Ser också din organisation värdet av Gatuvybilder?
Har ni funderat på möjligheterna att styra över fotografering i din egen stad?

Var med oss på ett webinarium om fördelarna och fallgroparna med fotografering av staden.

Onsdag 8/6 kl 13-15 bjuder vi in till ett digitalt webinarium där vi får höra om möjligheterna med fotografering av gaturummet och vi delar erfarenheter om fallgroparna kring aktuell lagstiftning.
Företaget Univrses www.univrses.com är bokade och två föredragshållare till är nästan klara.

Boka in datumet! Mer detaljerat program kommer.
Info och anmälan till info@giside.se
Webinariet kommer att hållas via Teams

Välkommen med din anmälan!

Hälsningar GISidés styrelse och arbetsgruppen Qarin Bånkestad, Eskilstuna kommun och Per Larsson, Nyköpings kommun

Kategorier
Aktivitet Styrelsen

Årsmöte 2022

Den 17:e februari är det äntligen dags för årsmöte i GISiDé! Årsmötet genomförs digitalt och länk för deltagande skickas ut efter anmälan till info@giside.se

Vi kommer att ha en seminariesessioner i anslutning till årsmötet, temat är i år fjärranalys, automatisering och AI.

Agendan ser ut såhär 👇

Drop-in
⏰ 08:45 – 09:00
Årsmöte
⏰ 09:00 – 10:00
Seminariesession (fjärranalys, automatisering och AI)
⏰ 10:00 – 12:00

Handlingar finns att hämta nedan. Väl mött!

Kategorier
Aktivitet Styrelsen

Digital planeringsdag 2021

Nu stundar snart jul
Men planeringsdag med GISiDé blir kul
Snön ligger strax vit på var gata
Under denna dag ska vi prata behov och geodata

Nu bjuder GISiDé in till den årliga planeringsdagen. Det blir en digital planeringsdag med anledning av förändrade restriktioner och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. En möteslänk skickas till alla anmälda deltagare.

Plats: Digitalt
Datum: Onsdag den 8:e december
Tid: 9-12
Anmälan: info@giside.se senast 3:e december

Fundera gärna på vad du och din organisation vill att GISiDé ska anordna för aktiviteter under 2022. Ta tillfället i akt och fråga internt i din organisation! Kanske till och med bjuda med en organisationskompis?

Vi vill också lyfta möjligheten att nominera en kollega eller annan person som gjort ett intryck inom GIS-/geodataområdet, under 2021, till föreningens stipendium. Se hemsidan för mer information!

Välkomna på planeringsdag!
Styrelsen i GISiDé