GIS-forum

Välkommen till föreningens GIS-forum!
Om du eller din organisation vill bidra så skicka ett mail till info@giside.se för att bli registrerad.

eller Registrera för att skapa inlägg och ämnen.

Trängsel på badplatser

Höganäs kommun har lanserat en GIS-app i vilken användaren kan se trängseln vid en aktuell badplats. Platsdata från Telia verkar användas. Kul initiativ! ?

Läs mer: https://www.hoganas.se/Invanare/Nyhetsarkiv/ny-digital-tjanst-haller-koll-pa-besoksantalet-pa-kvickbadet/

WebbGIS: https://maps.hoganas.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=2e4198b8c672446b98dc088092439c9c